شرکت تولیدی و صنعتی پیشرو بالابر فارس

شرکت تولیدی و صنعتی پیشرو بالابر فارس

فعالیت شرکت: تولید بالابر های هیدرولیکی و مکانیی و راهبند

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

مدت همکاری: ۴ ۰/ ۰۵ /۱۳۸۰  لغایت  ۱۷ / ۰۶ /۱۳۸۱

مرحله دوم همکاری

مدت همکاری:  ۱۱ / ۰۶/ ۱۳۸۳  لغایت  ۱۱ / ۰۲ / ۱۳۸۴

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی انواع بالابر و راهبند- مدیریت تولید و نظارت بر ساخت و مونتاژ

فعالیت ویژه: طراحی و نظارت بر ساخت و مونتاژ خلاقانه اجراء مکانیکی بالابر چرخشی با گردش ۳۶۰ درجه برای اولین بار در ایران.

Amargir.net