شرکت هیلو

شرکت هیلو

فعالیت شرکت: ساخت ورقهای روکش – تخته مطبق – نئوپان و سایر انواع پانل و تخته

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

زمان همکاری:  ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی و نظارت برساخت ، نصب و اجرا