شرکت پاکدام

شرکت پاکدام

فعالیت شرکت: تولیدی خوراک دام و طیور

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

مدت همکاری: از ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۱ تا ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی

Amargir.net