DOOR HOT KILN HOOD

نام این تجهیز درب هود هوای گرم کوره می باشد که برای شرکت پیشرو ویژن جهت ساخت و نصب درکارخانه سیمان قیر و کارزین طراحی و نقشه کشی گردیده است.

DOOR HOT KILN HOOD-2d

DOOR HOT KILN HOOD-3d-1

DOOR HOT KILN HOOD-3d-2