ورودی سیکلون ساختمان پیش گرم کن

تصویری را که در زیر مشاهد می فرمائید مربوط به پروژه ترمیم سیکلون ورودی در ساختمان پیش گرم کن  کارخانه سیمان کشور ترکمنستان می باشد. که به سفارش شرکت مهندسی ابتکار طرح و صنعت پارس که یک شرکت بین الملی می باشد انجام گرفته است.

DIP PIPE WITH COLLAR FOR C5 CYCLONE

Amargir.net