شرکت تولیدی و صنعتی پیشرو سیکلت

شرکت تولیدی و صنعتی پیشرو سیکلت

فعالیت شرکت: تولید و مونتاژ موتور سیکلت

محل شرکت: استان فارس – شهرستان سروستان

مدت همکاری: ۱۸ / ۰۶ / ۱۳۸۱  لغایت ۱۰ / ۰۶ / ۱۳۸۳

اهم فعالیت: مهندسی معکوس جهت تهیه نقشه های ساخت قطعات انواع موتورسیکلت