شرکت پیشرو ویژن

شرکت پیشرو ویژن

فعالیت شرکت: صنعت سیمان و صنعت آرد

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

مدت همکاری: از ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۴ تا ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی

ROTARY

روتاری(ROTARY) که به مواد اجازه عبور از یک تجهیز به تجهیز دیگر با فشار هوای متفاوت را داده و مانع از انتقال فشار بین آن دو می گردد. این تجهیزات به تنهایی کاربردی نداشته، لیکن به عنوان عضوی از یک مجموعه و بویژه در سیستم های انتقال مواد، موارد مصرف بسیاری دارند. به علت کاربرد خاص این تجهیزات، انواع روتاری(ROTARY) با ورودی و خروجی های متفاوت – مربع – دایره – مستطیل طراحی می گردد. البته کار فیدر و انتقال مواد را نیز انجام می دهد.

ROTARY VALVE ∅250-3d

ROTARY VALVE ∅250-3d-0

ROTARY VALVE ∅250-3d-1

ROTARY VALVE ∅250-3d-3

ducting – cooler to cyclone to fan to stack

طراحی داکتینگ- هوای گرم خروجی از دستگاه کولر- (cooler) مربوط به کارخانه خوراک دام و طیور که همراه آن غبار می باشد را وارد سیکلون میکند. کار مکش در طول مسیر به وسیله فن انجام و بعد به طرف دودکش فرستاده می شود.

کلیه تجهیزات توسط این شرکت طراحی گردیده است

duct-fan-1

duct-fan

ducting - cyclone - fan