طراحی و نقشه کشی تاسیسات

دفتر خدمات فنی متین

دفتر خدمات فنی پیمان

دفتر خدمات فنی ولی عصر

دفتر خدمات فنی دهقان

فعالیت دفتر: طراحی و اجرا تاسیسات ساختمان

محل دفتر: استان فارس – شهرستان سروستان

مدت همکاری: ازسال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی لوله کشی گاز بیش از ۹۰۰ واحد مسکونی، اداری و تجاری

Amargir.net