شرکت تولیدی و صنعتی سامد

شرکت تولیدی و صنعتی سامد

فعالیت شرکت: تولید کننده انواع محصولات فرمالین، اوره فرمالدئید، رزین و چسب

مدت همکاری: از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی  بگ فیلتر

محل شرکت: استان خراسان رضوی – شهر مشهد