شرکت پشم شیشه ایران

شرکت پشم شیشه ایران

فعالیت شرکت: تولید کننده پشم شیشه

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

مدت همکاری: از ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ تاکنون

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی و نظارت بر ساخت و نصب