گروه صنعتی اریکه

گروه صنعتی اریکه

فعالیت شرکت: تولید کننده انواع صندلی

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی

مدت همکاری: از ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ تاکنون