شرکت تولیدی و صنعتی سامد

شرکت تولیدی و صنعتی سامد

فعالیت شرکت: ت تولید کننده انواع محصولات فرمالین، اوره فرمالدئید، رزین و چسب

محل شرکت: استان خراسان رضوی – شهر مشهد

مدت همکاری: از ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ تاکنون

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی غبار گیر های صنعتی