گروه صنعتی نجم

گروه صنعتی نجم

فعالیت شرکت: طراحی، ساخت، مونتاژ، ماشین آلات شهر بازی

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

مدت همکاری: از ۲۰ / ۰۹ / ۱۳۹۸ تاکنون

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی – گزارش محاسبات، طراحی و بررسی استحکام تجهیزات شهر بازی