کارگاه ماشین سازی منتصری

کارگاه ماشین سازی منتصری

فعالیت شرکت: طراحی، ساخت، مونتاژ، ماشین آلات صنایع تبدیلی کشاورزی

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

مدت همکاری: از ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۱ تاکنون

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی