طراحی و نقشه کشی معماری

خدمات طراحی و نقشه کشی معماری شامل ساختمان های ویلایی، مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی می باشد.

طراحی و نقشه کشی معماری بیش از ۱۱۰ واحد مسکونی سفارش شده به این شرکت از شهرستانهای شیراز، تهران، کرج، سروستان، خشت، فیروزکوه، دامغان، سنندج، اراک، کرمان، کاشان، جم، بوشهر و … تنها بخشی از فعالیت این شرکت می باشد.