گروه صنعتی نجم

گروه صنعتی نجم

فعالیت شرکت: طراحی، ساخت، مونتاژ، ماشین آلات شهر بازی

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

مدت همکاری: از ۲۰ / ۰۹ / ۱۳۹۸ تاکنون

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی – گزارش محاسبات، طراحی و بررسی استحکام تجهیزات شهر بازی

گروه فنی و مهندسی نوآوران ایرانیان شهر راز

گروه فنی و مهندسی نوآوران ایرانیان شهر راز

فعالیت شرکت:  تأمین تجهیزات تخصصی صنایع غذایی

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

مدت همکاری: از ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ تاکنون

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی

شرکت پشم شیشه ایران

شرکت پشم شیشه ایران

فعالیت شرکت: تولید کننده پشم شیشه

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

مدت همکاری: از ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ تاکنون

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی و نظارت بر ساخت و نصب

شرکت تولیدی و صنعتی سامد

شرکت تولیدی و صنعتی سامد

فعالیت شرکت: ت تولید کننده انواع محصولات فرمالین، اوره فرمالدئید، رزین و چسب

محل شرکت: استان خراسان رضوی – شهر مشهد

مدت همکاری: از ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ تاکنون

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی غبار گیر های صنعتی

کارگاه ماشین سازی منتصری

کارگاه ماشین سازی منتصری

فعالیت شرکت: طراحی، ساخت، مونتاژ، ماشین آلات صنایع تبدیلی کشاورزی

محل شرکت: استان فارس – شهرستان شیراز

مدت همکاری: از ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۱ تاکنون

اهم فعالیت: طراحی و نقشه کشی صنعتی